A nyári vakáció küszöbén

Mint arról már hírt adtunk, az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Iskola pedagógusai már harmadik éve rendeznek jótékonysági estet a gyermeknap érdekében.

Az esemény idén is egy olyan előadásokkal, közadakozással, aukcióval dúsított rendezvény volt, amelynek bevételéből nemcsak Érsemjén, de a beosztott falvak – Érkenéz, Érselénd, Feketefalu, Barantó – ovisai, iskolásai is szórakozhattak, melyre szerdán, a tanévzárót megelőzően került sor.

A május végi jótékonysági rendezvényre, mint eddig minden esztendőben, ezúttal is eljöttek a községi, illetve megyei elöljárók, helyi és környékbeli vállalkozók, szülők, pedagógusok, valamint a szomszéd települések meghívottjai is.

Idén is voltak felajánlások magánszemélyektől, voltak képzőművészek, kézművesek alkotásai, vagy más aukcióra alkalmas „ajándékok”, amelyeket pénzre válthattak. Az eseménynek helyet adó Fráter Loránd művelődési központ előcsarnokában meg lehetett vásárolni a gyermekek által készített rajzokat, kézműves kategóriába tartozó tárgyakat, mi több, az általuk és a szülők által készített süteményeket is. Az összegyűlt összegből színes programokkal tarkított gyermeknapi rendezvény kerekedett, amelyen nem csak a gyermekek, de szülők, pedagógusok is remekül szórakoztak.

Gyuri bohóc és Tompetiék

A zajos iskolaudvaron éppen a mihályfalvi Airsoft (valósághű csapatjáték, valósághű fegyverekkel és terepruhákkal) bemutatója zajlott, de voltak olyanok is, akik inkább a légvárat és a hatalmas csúszdát részesítették előnybe. Később, a szintén mihályfalváról érkezett Play Time zenekar nyűtte – mondhatni egész profi módon – a dobot, na meg a húrokat, s akiket a rajongóktól szinte alig lehetett megközelíteni. Nem messze az iskolaépülettől, az új sportcsarnok udvarán, de később az igazgatói irodában is Gyuri bohóc tüsténkedett, azaz csak úgy „nőttek” a lufi-virágok a keze alatt, ügyesen tekergetve a hurkaszerű színes „képződményeket” mindenféle formákká. Pár méterrel odébb a Tompeti zenekar látványos interaktív műsorának tapsoltak kicsik és nagyok. Utóbbiak Gyuri bohóccal együtt Debrecenből érkeztek a „bulira”.

Nagy Mirela iskolaigazgatót is a sokadalomban találtuk meg, akit arról kérdeztük, hány ovis, előkészítő osztályos és iskolás örvendhet e jeles napon eme színes látványosságnak.

Az intézményvezető elmondta, idén 521 gyermek volt számon tartva az általa vezetett tanintézetben, így, aki csak tehette, eljött ma ide kicsit „leereszteni”, hisz egy kemény tanév áll mögöttük, sok-sok tevékenységgel, tanulással, tantárgyversenyekkel, egyéb megmérettetésekkel. Az elmúlt két esztendőben is az iskolai év végén tartották meg a gyermeknapi banzájt, így nagyobb volt az öröm, emlékezetesebb a tanévzáró – mondta két tompetis gyermekdal között az intézményvezető.

„Ez van mögöttünk!”

Később az igazgatói irodában Nagy Mirela rátért a tanévet kitöltő komolyabb témákra is. Beszélt az általános gondokról, pénzügyekről, a beosztott települések óvodáinak, iskoláinak helyzetéről, ingázó kollégák napi gondjairól, a semjéni főépület csinosításáról, iskolai tevékenységek tervezeteiről, amelyek dossziéit ki is rakta az asztalra, hogy lám, ezek saját költségvetésből, önerőből zajlottak. Látunk olyan tematikájú projekteket, hogy „Együttműködés, barátság, tisztelet, öröm”, amely a gyermekek intellektusát, esztétikai, morális érzékét, a művészetek iránti érdeklődését formálta. Láttunk olyan tervezetet, hogy „Iskola a családban, család az iskolában”, amely inkább a romaközösséget célozta, a beiskoláztatást és a szocializálást, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás javítását szorgalmazta. „A viselkedés tesz emberré” témájú tervezetben az alapvető viselkedési szabályokat tanítottuk meg a gyermekeknek, amelyeket bizonyos körülmények között, bizonyos helyzetekben mindenkinek ismernie kell. Vagy például a nagyobbacska lányoknak a „Mit jelent nőnek lenni?”, vagy a „Könyvek csodálatos világa”, illetve „Törpék a könyvek birodalmában” – utóbbi óvodásoknak –, melyekben megpróbáltuk tudatosítani a gyermekekben az olvasás gyönyörűségét, a könyv értékét, meg a tényt, miszerint nemcsak a világháló, jelenti az ablakot, a kitekinthetőséget a világra.

A „Kis természetvédők” elnevezésű akciónk a környezet megőrzésére hivatott nevelni, mely nevelést az ökológiai katasztrófa fenyegette világunkban, nem lehet elég korán elkezdeni.

Ugyanakkor részt vettünk a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen, tantárgyversenyeken, iskolaközi biológiai megmérettetésen, de voltunk kirándulni Déván, Petrozsényban, a Vajdahunyad váránál, a szalontai Arany János múzeumban, Nagykárolyban, de még Szaploncán (Săpânţa) is – toldja meg némi elégtétellel a hangjában az igazgató.

Azt még hozzáfűzi, hogy a helyi önkormányzatra, illetve Balázsi József polgármester segítségére mindig számíthattak pénzügyekben és egyéb dolgokban is. Nemrégiben „megörökölt” egy személygépkocsit a megyétől, még azt is szolgálatunkra bocsátotta, hogy jobban koordinálhassuk, felügyelhessük a beosztott települések iskoláit, óvodáit.

„Hosszú és kemény év áll mögöttünk, de úgy gondolom a legjobbat, és a legtöbbet hozta ki magából minden kolléga, amit ezúton szeretnék megköszönni nekik” – zárja gondolatait a tanintézeti vezető.

Gyarapodás

Közben az iskolaudvari sokadalomból Gazsi Sándor aligazgató is előkerül, és már mutatja is, hogy idén új, fából készült lambériák kerültek az iskolai folyosó falára, illetve a nyári szünetet kihasználva meszelésbe, festésbe kezdenek. S ha már a környező kistelepülés iskolái mellett ott magasodnak a szabadidő központok (after school), miért ne lehetne a semjéni diákoknak is hasonló – gondolta Balázsi József polgármester. S mivel nála a gondolatot mindig tett követi, az iskola szomszédságában kinézett egy régi egyházi épületet, amelyet addig lomtárnak használtak. Ezt vette meg az önkormányzat a római katolikus felekezettől. A közbeszerzést már is megejtették, így augusztusra kész lesz a semjéni szabadidőközpont is, amelyre a rávaló uniós támogatásból került ki – mondja az aligazgató.

Az udvaron folyik a zenebona, a diákok között elvegyülnek a tanárok is, a kavalkádban alig kivehető különbséggel. Sok a fiatal pedagógus, így tanár, diák hamar talál közös hangot. A Play Time körül nagy a tumultus, az üdvrivalgás, de jól hallhatóan a zenészek is rászolgálnak erre. Ugyanúgy, mint a diákok, tanárok az elkövetkezendő, jól kiérdemelt nyári szünetre.

Sütő Éva

Forrás: http://www.reggeliujsag.ro/a-nyari-vakacio-kuszoben/